OBN直型26度閉口扳手

圖片 型號套筒齒輪對邊尺寸 扭矩范围(Nm) 空转速度(rpm) 全長 重量 進氣口尺寸 推薦氣管的內徑 耗氣量 噪音值
mm in 0.5-0.6MPa 0.5-0.6MPa mm kg in mm m3/min dB
OBN-60SA OBN-60SA 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 22-32 3000 353.6 1.63 PT 1/4 6.5 0.4 80
OBN-70SA OBN-70SA 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 25-35 3200 379.7 1.85 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-60SA-1 OBN-60SA-1 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 20-30 3000 372.5 1.74 PT 1/4 6.5 0.4 80
OBN-70SA-1 OBN-70SA-1 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 25-33 3200 398.6 1.9 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-70SA-2 OBN-70SA-2 12、13、14、16、17 9/16"、5/8" 25-40 3200 382.9 1.95 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-70SA-3 OBN-70SA-3 8、10、11、12、13 3/8"、7/16" 25-30 3000 446 2.29 PT 1/4 8.0 0.45 80
OBN-50SA OBN-50SA 8.10.11.12.13 3/8.7/16 15-25 2100 358 1.67 PT 1/4 6.5 0.37 80
OBN-80SA OBN-80SA 16.17.18 9/16.5/8 45-60 3000 459 2.92 PT 1/4 8.0 0.47 80
OBN-80SA-1 OBN-80SA-1 19、21、22、24 3/8.7/16 45-60 3000 466 2.95 PT 1/4 8.0 0.47 80
TOP